Qutbiul Muballigin by Nayyar Butt Get it on Google Play

    1 - dood abu talab -- hUsool e Kafi - Volume III.pdf
    2 - doodh mard ka - SharahUtThameerivolume-3ByShaykhThameeruddinQasmi.pdf
    3 - doodh mard ka - qadori sharha Ashraf ul Noori.pdf
    4 - mard ka doodh Al subha-ul-Noori.pdf